When a bird is alive, it eats ants. When the bird is dead, ants eat the bird.
Circumstances can change at any time. Don't devalue or hurt anyone in life.
You may be powerful today. But remember, Time is more powerful than you.THE 12 LAWS OF KARMA1. Wielkie prawo: „Co posiejesz, to zbierzesz” (zwane również prawem przyczyny i skutku)

2. Prawo Stworzenia: „To czego pragniemy, osiągamy jedynie poprzez własne działanie.”.

3. Prawo Pokory: „Nie akceptując tego, czego jesteś świadkiem, nie sprawisz, że to zniknie”.

4. Prawo Wzrostu: „Nasz rozwój powinniśmy postawić ponad wszystkie okoliczności.”

5. Prawo Odpowiedzialności: „Nasze życie jest tylko naszym dziełem, niczym więcej.”

6. Prawo Związku i Współzależności: „Wszystko we wszechświecie jest połączone, zarówno to co małe jak i to, co duże.”

7. Prawo Skupienia: „Nie kieruj swojej uwagi poza to, co w chwili obecnej jest twoim zadaniem.”

8. Prawo Gościnności i Dawania przykładu: „Działając bezinteresownie pokazujemy prawdziwe intencje.”

9. Prawo Zmian: „Historia będzie się powtarzać, aż ją zmienisz”.

10. Prawo Chwili Obecnej: „Teraźniejszość jest wszystkim, co mamy.”

11. Prawo Cierpliwości i Nagrody: „Nie stworzysz nic wartościowego bez cierpliwej, konsekwentnej pracy.”

12. Prawo Znaczenie i Inspiracji: „Najlepszą nagrodą jest to, który przyczynia się do całości.”Może właśnie dzisiaj - 27 września AD 2021 - to dobry moment, by zacząć stosować ww. prawa w życiu?


zrodlo: ohme.pl/karma-wraca && powerofpositivity.com - 12 laws of karma