background radiation vs uranium glass

background radiation / naturalne promieniowanie ziemskie

Uranium Glass radiation / promieniowanie kieliszka ze szkła uranowego